ΕΛΒΑΛ: Στα €31 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 655 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 28%, τα μικτά κέρδη στα 68 εκ. ευρώ από 40 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 82% στα 63 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 30,6 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 31 εκ. ευρώ έναντι 4,4 εκ. ευρώ του εξαμήνου 2014 (κέρδη 0,247 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,036 ευρώ ανά μετοχή).

Ο τομέας έλασης είχε αυξημένη δραστηριότητα λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από τις διεθνείς αγορές ενώ στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφτηκαν οι υψηλές ζημιές του εξαμήνου του 2014.

Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στους 180 χιλ. τόνους αυξημένος κατά 1,25%, αλλά οι υψηλότερες τιμές του αλουμινίου (LME και premium), η βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και οι αυξημένες τιμές κατεργασίας επέδρασαν πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών και είχαν σημαντική επίδραση στη κερδοφορία του Ομίλου.

Τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι διεθνείς πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, ενώ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόσχιση του κλάδου έλασης και η εισφορά του στην, κατά 100%, θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση