ΕΛΒΑΛ: Μνημόνιο συνεργασίας για υλικά εναλλακτών θερμότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και η UACJ Corp. υπόγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση κοινής εταιρίας («Newco») με σκοπό την αγορά, παραγωγή και εμπορία υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.
Η Newco θα ιδρυθεί στη Γερμανία, σύμφωνα με τους Γερμανικούς νόμους, και θα έχει τη νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (GmbH). Η UACJ θα εγγραφεί με 51% και η Ελβάλ με 49% των μετοχών κατά τη στιγμή της ίδρυσης της.
Τα δύο μέρη θα υπογράψουν μια ξεχωριστή συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας σύμφωνα με την οποία η UACJ θα προσφέρει στην ΕΛΒΑΛ την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για την παραγωγή υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία θα αγοράζονται από τη Newco για πώληση σε πελάτες στην Ευρώπη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την UACJ και την ΕΛΒΑΛ, τα υλικά για τους εναλλάκτες θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία θεωρούνται στρατηγικό προϊόν. Η δε ζήτηση για εναλλάκτες θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πολύ σημαντική αγορά αυτής, προβλέπεται ότι θα παραμείνει δυναμική. Η ίδρυση της Newco θα δώσει τη δυνατότητα στην UACJ και στην ΕΛΒΑΛ να αξιοποιήσουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση.
Σημειώνεται ότι η UACJ και η ΕΛΒΑΛ έχουν αναπτύξει μια στενή συνεργασία επί σειρά ετών. Η νέα κοινή εταιρία έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει και να επεκτείνει τη συνεργασία των δύο εταιριών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η UACJ θα παρέχει στην ΕΛΒΑΛ τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία και θα επωφεληθεί από τις προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες της ΕΛΒΑΛ, ενισχύοντας επιπλέον την πολύπλευρη ανταγωνιστικότητά της μέσω της διάθεσης των υλικών για εναλλάκτες θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Η ΕΛΒΑΛ και η UACJ σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, ώστε να καταλήξουν σε τελική συμφωνία για την ίδρυση της νέας εταιρίας περί τον Ιούλιο του 2015.

Απάντηση