Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενεργειακούς επιθεωρητές

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (μαζί με τα παραρτήματα Καρδίτσας & Τρικάλων) προγραμματίζει τη διενέργεια του 12ου κύκλου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, που είναι τα εξής τρία ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης: (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα http://tinyurl.com/ tei-energeiakoi καθώς και στα τηλέφωνα 2410 684 547 και 548 και 6948 529 333. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης.

Απάντηση