Εκδήλωση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

To Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), πραγματοποιεί Ημερίδα το Σάββατο 31 Μαΐου 2014, 12:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ στην οποία θα γίνει παρουσίαση του Δικτύου (Cluster) Διαχείρισης Απομακρυσμένων – Διάσπαρτων Περιουσιών.

To Δίκτυο αναπτύσσεται από εβδομήντα τρεις επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, ως επί το πλείστον μέλη της «Ένωση Μεσιτών Ακινήτων, Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας» (ΕΠΠΑ) και με τη δομημένη συμβουλευτική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της διεθνούς πλατφόρμας ανταλλαγής αιτημάτων (Referral Generation System) που θα υποστηρίζει το Δίκτυο καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας “Το Προφίλ του Σημερινού Αγοραστή Κατοικίας” που διενήργησε η «Ένωση Μεσιτών Ακινήτων, Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας» (ΕΠΠΑ).

Απάντηση