ΕΙΑΧ & ΧΑΛΚΟΡ σεμινάριο στην Άνδρο

Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού είναι η διαρκής και άμεση ενημέρωση του επαγγελματιών που εφαρμόζουν το χαλκό στην πράξη.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό, εντάσσεται και η συνεργασία με την Χαλκόρ για την διοργάνωση σεμιναρίου για τους υδραυλικούς που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Άνδρου.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο ήταν:

• Τεχνική εγκατάσταση για το χαλκό και τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής
• Εμπορική παρουσίαση των χαλκοσωλήνων Cusmart και TALOS Solar
• Αντιμικροβιακός Χαλκός – Ιδιότητες / Εφαρμογές
Βασικοί εισηγητές σε κάθε νεότητα αντίστοιχα ήταν, ο κ. Πέτρος Σαλουφάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Product Manager της ΧΑΛΚΟΡ και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΧ κ. Νίκος Βεργόπουλος
Οι υδραυλικοί αλλά και επαγγελματίες του κλάδου, έδωσαν δυναμικό «παρών» στην ημερίδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση σχετικά με το μέταλλο, παραμένει αμείωτο.
Οι παρευρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εφαρμογές του χαλκού στα υδραυλικά δίκτυα, για τα πλεονεκτήματα των χαλκοσωλήνων Cusmart και TALOS Solar αλλά και για τη συνεισφορά του υλικού στην αειφόρο ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία του στην υγεία, στη ζωή και στη φύση.
Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και για το υδραυλικό μέρος αλλά και για αυτό των νέων εξελίξεων, που αφορούν στις νέες χρήσεις καθώς και στις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού. Μεταξύ των αξιών του χαλκού, οι εισηγητές έδωσαν έμφαση στην ποιότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χαλκού, όπως της μηδενικής συντήρησης, το μικρό και ανταγωνιστικό κόστος της επένδυσης στο χαλκό, ενώ τονίστηκαν και οι πιο οικονομικές λύσεις, όπως οι χαλκοσωλήνες Cusmart.
Επί πλέον δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική αρτιότητα των σημερινών επαγγελματιών του κλάδου καθώς και στα πιστοποιημένα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιούν. Ο επαγγελματισμός είναι πλέον μονόδρομος που πρέπει όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου να ακολουθήσουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την σημερινή δύσκολη κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στον κλάδο της οικοδομής.
Στην εκδήλωση η ΧΑΛΚΟΡ μοίρασε ενημερωτικό υλικό για τον χαλκό στα θερμοϋδραυλικά δίκτυα, ενώ το Ε.Ι.Α.Χ. μοίρασε ενημερωτικό υλικό για τον χαλκό και τις γενικότερες εφαρμογές του. Οι εισηγητές στο τέλος της εκδήλωσης είχαν κατ΄ιδίαν συνομιλίες με τους παρευρισκόμενους δίνοντας περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις εφαρμογές και τις ιδιότητες του μετάλλου.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση