ΕΕΑ: Αλουμίνιο, 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας

Οι εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου την χρονιά που πέρασε παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τα 2013.
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το 2014, οι εξαγωγές προϊόντων του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 4,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας της ΕΣΥΕ• 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με 1.285 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4% περίπου σε σχέση με το 2013. Σημειώνεται ότι οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν ελαφριά μείωση κατά 0,4% το ίδιο διάστημα.
• 2ος καλύτερος από πλευράς θετικού εμπορικού ισοζυγίου με 602 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5% περίπου σε σχέση με το 2013. Αντίστοιχα το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας σημείωσε νέα αύξηση κατά 9,6%.

Απάντηση