Εγκαταστάθηκε η εταιρεία που θα αναλάβει το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι & ΙΙ» σε Λυκόβρυση – Πεύκη

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
“Εγκαταστάθηκε η εταιρεία που θα αναλάβει τη διενέργεια του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι & ΙΙ», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του. Όπως έχει δηλώσει και παλαιότερα ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, κ. Αναστάσιος Μαυρίδης, «η εξοικονόμηση ενέργειας και η εν γένει ενεργειακή διαχείριση και συμπεριφορά, είναι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Δήμου μας, καθώς το καίριο αυτό ζήτημα συνδέεται άμεσα με την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, τη μείωση του κόστους, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη».
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» εντάσσονται δράσεις που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση σχολικών μονἀδων του Δήμου αλλά και στη διενέργεια εργασιών, όπως συντηρήσεις εξωτερικών «κελύφων» των κτιρίων, συντηρήσεις εσωτερικά αιθουσών δημοτικών κτιρίων, αλλαγή κουφωμάτων, μονώσεις δωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών κλπ. Τα σχολεία και τα κτίρια στα οποία θα γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες είναι το 1ο Γυμνάσιο Πεύκης, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων, το 1ο ΚΑΠΗ Πεύκης και, τέλος, το 1ο Δημοτικό σχολείο Λυκόβρυσης.
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε., στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.”

Απάντηση