Διπλασιάστηκαν οι ενεργειακοί επιθεωρητές μέσα σε 4 μήνες

Μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, οι επιτυχόντες ενεργειακοί επιθεωρητές σχεδόν διπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΕΕ, μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, οι επιτυχόντες ενεργειακοί επιθεωρητές ήταν 205.
Τέσσερις μήνες μετά και αφού μεσολάβησε η λήξη της ισχύος του προσωρινού μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών και το πάγωμα της εξαγγελθείσας εξάμηνης παράτασης, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο των μόνιμων επιθεωρητών, έφτασαν τους 395.
Η εξέλιξη στο μέχρι σήμερα σύνολο των επιτυχόντων σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΤΕΕ, αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):
Το ανωτέρω γράφημα προέκυψε από τα στοιχεία του ΤΕΕ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Από έως Επιτυχόντες
31/8/2014                           132
1/9/2014 12/12/2014        30
13/12/2014 14/6/2015      43
15/6/2015 30/6/2015        9
1/7/2015 9/7/2015          6
10/7/2015 17/7/2015       4
18/7/2015 31/7/2015     14
1/8/2015 7/8/2015         14
8/8/2015 30/8/2015     5
31/8/2015 4/9/2015       17
5/9/2015 11/9/2015      23
12/9/2015 18/9/2015      21
19/9/2015 25/9/2015     15
26/9/2015 2/10/2015   15
3/10/2015 8/10/2015   17
Εξετασθέντες εξ’ αναβολής   4
10/10/2015 16/10/2015   26
Σύνολο: 395

Απάντηση