Δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης οι ΑΠΕ

Την πεποίθηση ότι σε χώρες όπως η Κύπρος, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, οι Ανανεώσιμες Πηγές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους εισαγωγών καυσίμων, στην ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης εγκαινιάζοντας το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Φαέθων» του Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ΑΠΕ μπορούν, επίσης, να αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ως μια εναλλακτική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια του εφοδιασμού, εξηγώντας πως είναι για αυτούς ακριβώς τους λόγους που η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), έχει προχωρήσει στην εκπόνηση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη ΑΠΕ στο νησί, στον οποίο εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για το ενεργειακό μείγμα της Κύπρου.
«Ο οδικός χάρτης έλαβε, παράλληλα, υπόψη και εξέτασε θέματα, όπως η αποθήκευση ενέργειας, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλες χώρες, η έλευση φυσικού αερίου και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων» υπέδειξε.
Επιπρόσθετα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών για πράσινη επιχειρηματικότητα, θέσπισε από το 2004 κανόνες, με τους οποίους παραχωρούνται οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας από εθνικούς πόρους, προχώρώντας, επίσης, από το 2010, στον καταρτισμό Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση.
Όπως συμπλήρωσε, το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναμένεται να υιοθετηθεί με την ολοκλήρωση της μελέτης για την ευστάθεια και αξιοπιστία του συστήματος που διενεργείται από το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σημείωσε επίσης ότι το 2014, το Υπουργείο κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 συνολικού ύψους €52 εκ., με σκοπό την υλοποίηση έργων και σχεδίων χορηγιών που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσια κτήρια, κατοικίες και επιχειρήσεις.
«Η πολιτική αυτή του Κράτους, καθώς και οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, συνέβαλαν στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας της χώρας μας» είπε, επισημαίνοντας ότι σήμερα, η εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται σε 61 μεγαβάτ από φωτοβολταϊκά συστήματα, 147 μεγαβάτ από αιολικά πάρκα και 10,4 μεγαβάτ από αξιοποίηση βιομάζας, με τη συνεισφορά των συστημάτων αυτών στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να ανέρχεται στο 8,7% για το 2014, υπερκαλύπτοντας έτσι τον ενδιάμεσο στόχο που είχε τεθεί για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μερίδιο ΑΠΕ 7,45% για τη διετία 2015-2016.
Ανέφερε ακολούθως ότι ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις και πως παρόλη την πρόσφατη ύφεση στις τιμές ηλεκτρισμού, λόγω της μείωσης στις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της εξάρτησης από τις εισαγωγές καυσίμου που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και της έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού.
«Αν και η διαδικασία για την απελευθέρωση της αγοράς έχει αρχίσει πριν από δέκα και πλέον χρόνια, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) εξακολουθεί να κατέχει το 100% της προμήθειας και το 91% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» πρόσθεσε, εξηγώντας πως για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου προχωρούν με αποφασιστικά βήματα προς την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως εξήγησε αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν την ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, τον λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ, με τον οποίο θα διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις κάθε επιχειρησιακής μονάδας, καθώς και ότι δεν θα υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, την τροποποίηση των υφιστάμενων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, ούτως ώστε να δοθεί πραγματική ευκαιρία σε ανεξάρτητους παραγωγούς και προμηθευτές να ενταχθούν και να ανταγωνιστούν στην αγορά ηλεκτρισμού, αλλά και στις ΑΠΕ να συναγωνίζονται επί ίσοις όροις με τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού.
Περιλαμβάνουν επίσης τη διενέργεια μελέτης για εκτίμηση του αντίκτυπου των προτεινόμενων από την ΡΑΕΚ τροποποιήσεων στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού στις τιμές ηλεκτρισμού, στη ρευστότητα των προτεινόμενων σταδίων αγοράς, δηλαδή την προθεσμιακή και την προημερήσια αγορά, στην ικανότητα των ΑΠΕ να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με την συμβατική παραγωγή, αλλά και κατά πόσον το διαμορφούμενο περιβάλλον θα αποτελεί πόλο έλξης για διενέργεια νέων επενδύσεων, τη σταδιακή εξάλειψη των καθεστώτων στήριξης για τις ΑΠΕ, πολιτική η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα και τέλος τη διενέργεια μελέτης, για την οποία έχει προκηρύξει διαγωνισμό ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας της ΑΗΚ.
Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως εξήγησε ο κ. Λακκοτρύπης, η μελέτη θα πρέπει να εξετάσει διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, η διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος, η προστασία των καταναλωτών και η διαχρονική μείωση της τιμής ηλεκτρισμού. Η μελέτη θα περιλαμβάνει, επίσης, και τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση της ΑΗΚ με άλλες εταιρείες ηλεκτρισμού.
Σημείωσε επίσης πως την ίδια στιγμή και με στόχο τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μείγματος, η Κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα για εισαγωγή φυσικού αερίου είτε ως ενδιάμεση λύση από τρίτους είτε ως μόνιμη λύση από τα γηγενή κοιτάσματα.
Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, υπογράμμισε τον στόχο που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης πρότυπο, όχι μόνο στους τομείς της  διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και ως  προς τον σεβασμό προς το περιβάλλον.
Ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Η Πόλη της Γνώσης που θέλουμε να δημιουργήσουμε, είναι μία πράσινη πόλη. Το πάρκο «Φαέθων», που σήμερα εγκαινιάζουμε αποτελεί μία από τις πολλές περιβαλλοντικές δράσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπροστά στον στόχο που έχει θέσει να καταστεί πράσινο μέχρι το 2016. Αναπτύσσουμε εκείνες τις υποδομές που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση της δημιουργικότητας και της αποδοτικότητας στον τομέα της διδασκαλίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας».
Επιδίωξή μας, επεσήμανε, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να καταταχθεί ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο για τη λειτουργικότητά και την οικολογική του συνείδηση. «Απαντούμε στα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε με τη διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική γνώση, συνείδηση και ευθύνη. Την κουλτούρα αυτή την καλλιεργούμε στην πράξη: Με τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Φαέθων», αλλά και την προγραμματιζόμενη κατασκευή, εντός της ουδέτερης ζώνης, του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Απόλλων» των 10ΜW, το οποίο αναμένεται να καταστήσει την Πανεπιστημιούπολη ενεργειακά αυτόνομη», κατέληξε.
Τα συστήματα του Φωτοβολταικού Πάρκου «Φαέθων» συνολικής ισχύος 395Kwp και ετήσιας απόδοσης 632.000 kWh, βρίσκονται στη δυτική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και στα διάφορα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση της αξίας της αειφόρου και της πράσινης ανάπτυξης.

Απάντηση