ΓΣΕΒΕΕ: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς τις ΜμΕ

Μια ανάπτυξη που θα αφήνει απ΄ έξω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να είναι κοινωνικά ασφαλής, δεν μπορεί να παρέχει ποιοτική και επαρκή απασχόληση με ικανοποιητικό εισόδημα, τόνισε σε ομιλία του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς στην ημερίδα διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 που διοργάνωσαν τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ ο κ. Καββαθάς υπογράμμισε επίσης ότι η αύξηση της απασχόλησης σε παραγωγικούς κλάδους και ανταγωνιστικούς τομείς περνά μέσα από την υποστήριξη των δυναμικών μικρών επιχειρήσεων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ σημείωσε ακόμη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί πως τα έργα που σχεδιάζονται και οι αντίστοιχοι πόροι θα φτάσουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν θα σταματήσουν στη μέση για να γίνουν, για άλλη μια φορά, εύκολη πρόσοδος για τους επιδέξιους ενδιάμεσους συμβούλους και μεσολαβητές.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Καββαθάς έχει ως εξής: «Αναμφισβήτητα η κρισιμότητα της διαβούλευσης για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δράσεις υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη λόγω των δραματικά υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα μας, αλλά και λόγω της επείγουσας ανάγκης αναβάθμισης του επιπέδου της εκπαίδευσης και ιδίως της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γενικότερα η σημασία του διαλόγου για το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο αυξάνεται λόγω της ιδιομορφίας της περιόδου που διανύουμε. Γνωρίζουμε καλά όλοι όσοι προερχόμαστε από το χώρο της επιχειρηματικότητας ότι δεδομένης της γενικότερης ένδειας εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού, οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια θα αναδειχθούν ως οι μόνες διαθέσιμες επιλογές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δυναμικού τους και γενικότερα για την οικονομική τους ανάκαμψη. Δεν έχουμε πλέον περιθώρια να χάσουμε τις ελάχιστες ευκαιρίες που διαθέτουμε για δράσεις αύξησης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας. Επίσης, είναι ώρα να δείξουμε αποφασιστικότητα στο πως τα έργα που σχεδιάζονται και οι αντίστοιχοι πόροι θα φτάσουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν θα σταματήσουν στη μέση για να γίνουν, για άλλη μια φορά, εύκολη πρόσοδος για τους επιδέξιους ενδιάμεσους συμβούλους και μεσολαβητές. Όλοι συμφωνούμε πως οι διαστάσεις της ανεργίας είναι εφιαλτικές. Ότι και αν καταφέρουμε στο πεδίο της οικονομίας -πράγμα ακόμα πολύ αβέβαιο και επισφαλές- χωρίς αύξηση της απασχόλησης, χωρίς νέες θέσεις εργασίας, δεν θάχουμε πετύχει το στόχο μας. Η ελληνική κοινωνία ποτέ δεν θα επανέλθει σε μια φυσιολογική κατάσταση, αν δεν αυξηθεί δραστικά η απασχόληση. Ταυτοχρόνως πρέπει να σημειώσουμε ότι, μια ανάπτυξη που θα αφήνει απέξω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορεί να είναι κοινωνικά επωφελής, δεν θα μπορεί να παρέχει ποιοτική και επαρκή απασχόληση, με ικανοποιητικό εισόδημα. Στην περίπτωση της χώρας μας είναι βέβαιο ότι η αύξηση της απασχόλησης σε παραγωγικούς κλάδους και ανταγωνιστικούς τομείς περνά μέσα από την υποστήριξη των δυναμικών μικρών επιχειρήσεων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Κυρίες και κύριοι,

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στον σύγχρονο κόσμο τα πεδία της εργασίας και της εκπαίδευσης, που ανέκαθεν ήταν διακριτά, έρχονται όλο και πιο κοντά μεταξύ τους. Το ένα εξαρτάται από το άλλο σε σημαντικό βαθμό. Οι επαγγελματικές δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας επηρεάζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση και με τη σειρά τους οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτιούνται από τα άτομα στην εκπαίδευση καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα μιας χώρας. Το κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία συνεργασίας ανάμεσα σε δύο από τα πιο σημαντικά Υπουργεία, τα στελέχη των οποίων έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων. Οι δεξιότητες και η εμπειρία όλων αυτών των στελεχών πρέπει να αξιοποιηθεί στην νέα προγραμματική περίοδο. Οι κοινωνικοί εταίροι, από τη μεριά τους, έδειξαν, ειδικά την περίοδο από το 2010 και μετά, ότι εάν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα μπορούν και θέλουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη στήριξη των πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, στην υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Μπορούν να εκπληρώσουν ικανοποιητικά το θεσμικό τους ρόλο, σε μια περίοδο σημαντικών θεσμικών μεταβολών και κοινωνικών ανακατατάξεων, αλλά μπορούν εξίσου καλά να συμβάλλουν έμπρακτα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση που διενήργησε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατέδειξε το εύρος των δράσεων που μπορούν να υλοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι μέσω των Ινστιτούτων τους, και επικύρωσε την ποιότητα των παρεμβάσεών τους. Σε αυτό το πλαίσιο οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, έχοντας επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών τους για την ανασυγκρότηση της χώρας, προχώρησαν κατά την υπογραφή της πρόσφατης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2014 σε ένα σημαντικό βήμα: Αποφάσισαν τη συγκρότηση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ τους για τα θέματα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κοινωνικής προστασίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Το δίκτυο αυτό επιδιώκει να συνεργαστεί με μεγάλους κρατικούς φορείς και οργανισμούς, όπως ο ΟΑΕΔ, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την ημερίδα των δύο Υπουργείων με την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για το προσεχές διάστημα που θα είναι κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας.»

Απάντηση