Γνωρίζετε τον καθοριστικό ρόλο της AKZO NOBEL στον κατασκευαστικό κλάδο…

Σημαντικά κτήρια αναφοράς σε όλο τον πλανήτη επωφελούνται από τα προϊόντα AkzoNobel

Τα δομικά στοιχεία των κτηρίων

Παρέχει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών για την προστασία από την διάβρωση ή την πυρκαγιά (παθητική πυροπροστασία) των χαλύβδινων κατασκευών κάθε είδους κτιρίου όπως των σταδίων, των αεροδρομίων και των ουρανοξυστών ανά τον κόσμο.

Τα βιομηχανικά δάπεδα

Παρέχει συστήματα εξειδικευμένων προϊόντων που προστατεύουν και μειώνουν στο ελάχιστο την ανάγκη για συντήρηση των δαπέδων και των βιομηχανικών χώρων.

Τα παράθυρα και οι πόρτες

Παρέχει πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής υψηλών επιδόσεων για κάθε τύπο κουφώματος, πάνελ ή πόρτας αλουμινίου ή σιδήρου.

Τα πετάσματα

Παρέχει μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες λύσεις βαφών που χρησιμοποιούνται για coil και την χρήση τους σε πετάσματα και μεταλλικά πάνελ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα έργα στα οποία έχει την τιμή να συμμετέχει η AKZO NOBEL μπείτε στο http://akzonobel.sheridandesign.co.uk/construction-brochure-2013/ ή ζητήστε να ενημερωθείτε από τον σύμβουλο προδιαγραφών που διαθέτει η εταιρεία.

Απάντηση