Βουτιά στις τιμές των ακινήτων μέχρι το 2018 περιμένει η Fitch

Περιορισμένο θα είναι το όφελος από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους πλειστηριασμού ακινήτων στην Ελλάδα σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch ο οποίος θεωρεί ότι είναι απίθανο να αυξηθούν οι πλειστηριασμοί καθώς δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να υποχωρούν.
Η Fitch στην ανάλυσή της επισημαίνει ότι ο φόβος να χαθεί το ακίνητο θα κινητοποιήσει τους κακοπληρωτές (strategic defaulters), που εμφανίζονται να έχουν συμβάλει στην επίμονη αδυναμία της αγοράς ενυπόθηκων δανείων, όπου τα καθυστερούμενα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνουν το β’ τρίμηνο του 2015.Οι Έλληνες τραπεζίτες, σύμφωνα με τη Fitch, δεν φαίνονται πρόθυμοι να προχωρήσουν σε κατασχέσεις κατοικιών, κάτι που καθιστά ευκολότερη και την πιθανή ανάκτηση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
Η Fitch εκτιμά ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα στο 6% το 2015, το 4% το 2016 και 2% το 2017.
Ο όγκος των ακινήτων υπό πλειστηριασμό παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και οι εξοφλήσεις δανείων θα προέλθει κυρίως από άλλες πηγές, όπως οι εκτός δικαστηρίου συμφωνίες.

Απάντηση