Βουλγαρία: 150 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Η Βουλγαρική Αναπτυξιακή Τράπεζα (BDB) θα λάβει 150 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της χώρας.
Σύμφωνα με το υπάρχον πλάνο, θα χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια, με εγγύηση δημοσίου, για την ενεργειακή αναβάθμιση των βουλγαρικών κατοικιών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιανουαρίου του 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρα ψήφισε υπέρ της υλοποίησης προγράμματος αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ιδιοκτητών κατοικιών σε συγκροτήματα-πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον 36 διαμερίσματα. Στόχος είναι να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση και να παραταθεί η διάρκεια ζωής των κτηρίων.

Απάντηση