Βιοχάλκο: Γιατί ποντάρει στη συμφωνία Ελλάδας-εταίρων

Η μείωση του κινδύνου της χώρας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την απλοποίηση του ομιλικού σχήματος, αποτελούν παράγοντες που θα φέρουν την εισηγμένη πιο κοντά στη χρηματοδότησή της από το εξωτερικό.
«Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρξει μια συμφωνία της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους της, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο της χώρας» δήλωσαν στο Euro2day.gr κύκλοι προσκείμενοι στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να προσελκύσουμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό.
«Το ότι έχουμε την έδρα μας στο εξωτερικό, δεν αναιρεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής μας δραστηριότητας βρίσκεται στην Ελλάδα και ο αυξημένος κίνδυνος της χώρας αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειές μας», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι, κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος με τις προ ημερών δηλώσεις του κ. Δημήτρη Κυριακόπουλου:
«Όταν η μητρική εταιρεία συμμετοχών πηγαίνει να δανειστεί είναι φυσικό πως τίθεται το ζήτημα για το πού είναι οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν του ελληνικού κινδύνου εξακολουθεί να υπάρχει».
Πάντως, η πιθανή μείωση του ελληνικού ρίσκου δεν θα είναι το μόνο πρόσθετο όπλο που θα αποκομίσει μέσα στο δεύτερο φετινό εξάμηνο ο γνωστός βιομηχανικός όμιλος, καθώς:
• Μετά από τις τελευταίες συγχωνεύσεις το πολυσύνθετο ομιλικό σχήμα απλοποιείται ως ένα βαθμό.
• Και το κυριότερο, σταδιακά μέσα στο έτος θα αρχίσουν να δημοσιεύονται βελτιωμένες λογιστικές καταστάσεις για όλες σχεδόν τις θυγατρικές του ομίλου.
Όπως προκύπτει και από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις της Παρασκευής (22/5), η ευνοϊκότερη συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνει τις εξαγωγές στην Αμερική και σε άλλες δολαριακές αγορές, ενώ επίσης το κόστος της ενέργειας είναι φέτος ελαφρά μειωμένο. Αν σ’ όλα αυτά συνεκτιμήσει κάποιος και τα οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις των τελευταίων ετών, τότε δημιουργείται μια σαφώς καλύτερη εικόνα για τις προοπτικές του όμίλου. Η όλη εικόνα συμπληρώνεται από την ανάγκη για δημιουργία μεγάλης αξίας υποδομών σε Ελλάδα και Ευρώπη (π.χ. πακέτο Γιούνκερ), γεγονός που θα τονώσει τη ζήτηση για αρκετά προϊόντα που παράγει ο ελληνικός όμιλος.
Η ΕΛΒΑΛ για παράδειγμα αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα προκειμένου να εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση, καθώς σήμερα εξαντλεί το σύνολο της παραγωγικής της δυναμικότητας.
Η διοίκηση των Ελληνικών Καλωδίων εκτιμά ότι τα χειρότερα ανήκουν στο παρελθόν και πως η εταιρεία φαίνεται να εισέρχεται σε ένα μακροπρόθεσμο κανάλι ανοδικών επιδόσεων. Τα έργα που έχει αναλάβει στα υποθαλάσσια καλώδια, τα projects των ΑΠΕ που ξεκινούν διεθνώς και πάλι δυναμικά μετά από μια κοιλιά που μεσολάβησε, η μεγάλη ζήτηση για καλώδια οπτικών ινών και το επερχόμενο ευρωπαϊκό «πακέτο Γιούνκερ» είναι οι κυριότεροι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την αισιοδοξία.
Η ΧΑΛΚΟΡ αναμένει φέτος αρκετά καλύτερα αποτελέσματα από τα περυσινά, λόγω του ότι ευνοούνται οι εξαγωγές της από την ανατίμηση του δολαρίου και της στερλίνας, λόγω του χαμηλότερου κόστους ενέργειας, αλλά και της στροφής προς προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
Τα Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ενισχυμένα μετά και τις σημαντικές συμβάσεις που υπέγραψαν πέρυσι στις ΗΠΑ, ενώ σε λίγους μήνες αναμένεται να διαπιστωθεί το ύψος των ενδεχόμενων συμβάσεων που θα αναληφθεί στο έργο του αγωγού TAP.
Όσο για την ΣΙΔΕΝΟΡ, φετινά όπλα είναι οι αυξημένες εξαγωγές και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω των επενδύσεων στο εργοστάσιο της Μαγνησίας.
Σύμφωνα πάντως με τους ίδιους κύκλους, ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν χρειάζεται άμεσα κάποια κεφάλαια, ενώ επίσης το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Απάντηση