Αχαΐα: Το Σχέδιο «Ήλιος» βαδίζει στην ολοκλήρωση του

Στην ολοκλήρωσή του βαδίζει το Τοπικό σχέδιο «Ήλιος» που υλοποιήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια από μια μεγάλη σύμπραξη επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων και το οποίο αφορούσε την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Το Σχέδιο «Ήλιος» υλοποιήθηκε από την ομώνυμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία είχε ως εταίρους το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το Δήμο Ερυμάνθου και τον Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων και συντονιστή την εταιρεία «Διαδικασία Α.Ε.
Κατά τη διάρκεια του έργου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, καταρτίστηκαν 100 επιλεγμένοι άνεργοι (μηχανικοί και τεχνίτες) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας, να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις και ειδικούς επιστήμονες του κλάδου, καθώς και να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας ή στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτισή τους.
Στο πλαίσιο του «Ήλιος» πραγματοποιήθηκαν επίσης δεκάδες ημερίδες και συναντήσεις δικτύωσης σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας, διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής, προκειμένου να ενημερωθούν αφενός για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και αφετέρου για τα κίνητρα απασχόλησης ειδικά καταρτισμένων στελεχών.
Παράλληλα, με την ευθύνη μιας μεγάλης ομάδας ειδικών επιστημόνων πραγματοποιήθηκε η συγγραφή ενός ολοκληρωμένου υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ειδικά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κατ’ αρχάς στους καταρτιζόμενους από το σχέδιο «Ήλιος», όμως αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δράσεων θα είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους.
Το Τοπικό Σχέδιο «Ήλιος» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ με Φορέα Διαχείρισης την ΕΥΔ του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Απάντηση