Ασφυκτιά ο κλάδος, σύμφωνα με τον σύνδεσμο τεχνικών εταιρειών ανώτερων τάξεων

Σχέδιο επτά δράσεων για την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου. Τις δραματικές συνέπειες της συνεχιζόμενης εξαιρετικά σοβαρής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας εξακολουθεί να βιώνει ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), τονίζοντας πως η θέση του επιδεινώνεται από την απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, την έλλειψη κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω της συνεχούς μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του παγώματος των ιδιωτικών επενδύσεων, της χρηματοδότησης και των πιστώσεων από τον τραπεζικό τομέα, και την καταβαράθρωση της αγοράς κατοικίας.
Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, η επιδείνωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, με την έλλειψη ρευστότητας να απειλεί ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και την οικονομική δραστηριότητα να συρρικνώνεται συνεχώς, επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά την παραγωγική βάση της χώρας, δυναμικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι κατασκευές.
«Σε αυτές τις αρνητικές συνθήκες, οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αντιστέκονται, προσπαθώντας να επιβιώσουν στο εσωτερικό και στρεφόμενες ολοένα και περισσότερο προς το εξωτερικό, όπου επάξια ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες εταιρείες άλλων χωρών», όπως επισήμαναν στελέχη του ΣΤΕΑΤ χθες στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. «Μέσα σε αυτό το γενικότερα αρνητικό περιβάλλον που δυσκολεύει υπέρμετρα τις προσπάθειες αυτές, δέχονται επιθέσεις κάθε μορφής από διάφορες κατευθύνσεις και κέντρα, που τελικό αποτέλεσμα έχουν το καίριο χτύπημα του κατασκευαστικού κλάδου στο εσωτερικό της χώρας, αφήνοντας πλούσιο έδαφος, όταν επιτέλους κάποια χρονική στιγμή επανέλθει η ανάκαμψη, για την επέκταση της εξωγενούς ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, στις χώρες του εξωτερικού η παρουσία του κλάδου εξελίσσεται δυναμικά». Ο ΣΤΕΑΤ, εκφράζοντας αυθεντικά το πιο δυναμικό κομμάτι του κατασκευαστικού κλάδου από πλευράς όγκου δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μάχεται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για την προστασία των συμφερόντων του κλάδου και την αντιμετώπιση των κάθε μορφής προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Θεσμικές παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, για την ανάκαμψη της αγοράς πρέπει να προχωρήσουν επτά βασικοί άξονες θεσμικών παρεμβάσεων, που αφορούν:
1. Την εξάντληση όλων των περιθωρίων για τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς κατασκευαστικές επιχειρήσεις, χωρίς την οποία το πλήγμα προς αυτές είναι συντριπτικό.
2. Την άμεση ανακοπή της κατηφορικής πορείας συνεχών περιστολών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, με τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για δημόσιες επενδύσεις, που θα αφορούν την εκτέλεση έργων και υποδομών κάθε μορφής, μικρών και μεγάλων, στο πλαίσιο ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, βασικό και κυρίαρχο παράγοντα για την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.
3. Τη θεσμοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και με την απόρριψη εμβαλωματικών λύσεων.
4. Την προώθηση οριστικής λύσης με τη σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων».
5. Την καθιέρωση νέων σύγχρονων Αναλύσεων Τιμών, που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες και υιοθέτηση σύγχρονου και αντικειμενικού οριστικού συστήματος Αναθεώρησης των Τιμών.
6. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων φορολογικής νομοθεσίας που θίγουν τις κατασκευαστικές εταιρείες και ισότιμη συμπεριφορά από την πολιτεία απέναντί τους.
7. Την προώθηση θεσμικού πλαισίου και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων κάθε μορφής και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μέτρα για την επίσπευση απαλλοτριώσεων, την αντιμετώπιση ακραίων καθυστερήσεων από την Αρχαιολογία και το ξεπέρασμα αγκυλώσεων που στο όνομα της Περιβαλλοντικής προστασίας -αναγκαίας συνθήκης για τη βιώσιμη ανάπτυξη όταν την υπηρετεί αλλά βασικού ανασταλτικού παράγοντα όταν κυριαρχείται από ιδεοληψίες- προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις στα έργα.
Τέλος, ο ΣΤΕΑΤ επισημαίνει: «Με την ελπίδα ότι η πρωτοφανής κρίση της ελληνικής οικονομίας θα αντιμετωπιστεί μέσα από τις κινήσεις και τις κρίσιμες αποφάσεις του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, θέλουμε να τονίσουμε ότι όσο πιο γρήγορα η πολιτεία προχωρήσει σε μέτρα που ενισχύουν την αναπτυξιακή στροφή, όπως τα παραπάνω, τόσο πιο έντονα και αποτελεσματικά θα ενισχυθεί και επιταχυνθεί η ανάκαμψη, με τον κατασκευαστικό κλάδο να καταβάλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Απάντηση