Από φ/β καλύφθηκε το 9,2% της ζήτησης ηλεκτρικού στην Ιταλία

Από φωτοβολταϊκά καλύφθηκε το 9,2% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Terna.

Τα εγκατεστημένα φ/β παρήγαγαν 2.215 GWh τον εν λόγω μήνα, έναντι 2.165 GWh ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 2,3%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 22,3% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα καλύφθηκε από υδροηλεκτρικά και το 6,1% από αιολικά.

Απάντηση