Από τα «πράσινα σπίτια» στις «πράσινες πόλεις»

Οι δυνατότητες να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο πόλης εξετάζονται από τους επιστήμονες μέσα από πρακτικές που σχεδιάζεται η πιλοτική εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία και η Ισπανία. Στο μεταξύ, αν και στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη η αναγκαία τεχνογνωσία για την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, παρατηρείται υστέρηση σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση και υλοποίηση καλών πρακτικών.

Το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των εταίρων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος OptEEmAL (Optimized Energy Efficient Design Platform for Refurbishment At District Level) «Πλατφόρμα βελτιστοποιημένης ενεργειακής σχεδίασης για ανακαίνιση σε αστικές περιοχές» που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου την Τετάρτη. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα.

«Το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει μεθοδολογίες και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν στην υποστήριξη αποφάσεων για την ανακαίνιση κτιρίων ή γειτονιών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει η εφαρμογή αυτών των εργαλείων σε πραγματικά δεδομένα και περιοχές όπως στη Σουηδία, την Ισπανία και αλλού», επεσήμανε σχετικά ο επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρης Ρόβας, ενώ διευκρίνισε ότι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για κάτι αντίστοιχο.

Διευκρίνισε δε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αναζητείται η “φόρμουλα” που θα καταστήσει εφικτή την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κλίμακα μεγαλύτερη από ένα διαμέρισμα ή ένα κτίσμα. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι αλλαγές που εξοικονομούν ενέργεια να γίνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να επηρεάζουν όχι μόνο ένα διαμέρισμα αλλά μια ολόκληρη πόλη», ανέφερε ο κ. Ρόβας, ενώ υπογράμμισε ότι μια τέτοια προοπτική δεν προϋποθέτει υψηλό κόστος αλλά ένα μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις ανάγκες και τις αποφάσεις των εμπλεκομένων φορέων (ιδιωτών, Δήμων κ.λπ.) και θα επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη μέσα από το κατάλληλο “μοίρασμα” των διαθέσιμων πηγών ενέργειας.

Στο ερώτημα αν η χώρα μας έχει υιοθετήσει σε ικανοποιητικό βαθμό καλές πρακτικές στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας ο κ. Ρόβας σημείωσε ότι παρότι από πλευράς τεχνογνωσίας και υποδομών η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και άλλοι ακαδημαϊκοί φορείς μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια ανάπτυξη, διαπιστώνεται υστέρηση στο κομμάτι της υλοποίησης.

Απάντηση