Από Ιανουάριο 2016 το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην Κροατία

Από 1ης Ιανουαρίου του 2016, οι Κροάτες δεν θα είναι σε θέσει να εκμισθώσουν κατοικίες χωρίς το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την Κροατική Τηλεόραση HRT, η έκδοση του πιστοποιητικού θα κοστίζει μεταξύ 900 και 2.500 Κορώνες (ανάλογα με το μέγεθος). Τα πρόστιμα για την μη συμμόρφωση θα κυμαίνονται από 5 έως 30.000 Κορώνες. (1 ευρώ περίπου 7,5 Κορώνες)
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα δίνει σε ένα ακίνητο μια εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης από A + (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό). Δεν θα είναι δυνατόν να μη δοθεί πιστοποιητικό σε κάποιο ακίνητο, απλά θα πάρει τον χαμηλότερο βαθμό.
Η βαθμολογία δείχνει πόσο αποδοτικό ενεργειακά είναι το ακίνητο και μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα τους ενοικιαστές στην αξιολόγηση του πραγματικού μηνιαίου κόστους χρήσης.

Απάντηση