Απονεμήθηκαν τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον

Παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 5η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και η 1η τελετή απονομής των Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον.

Ανά κατηγορία βραβεύθηκαν οι παρακάτω εταιρείες:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ

Στη υποκατηγορία Βιοποικιλότητα δόθηκαν 3 ισοδύναμα βραβεία στις εταιρείες: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Για πρώτη φορά φέτος απονεμήθηκαν και τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον που απονεμήθηκαν στις παρακάτω εταιρείες και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. (Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.) ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) (www.paseppe.gr) συντόνισε για πέμπτη συνεχή φορά την αξιολόγηση των υποψηφίων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλαδικών και επιστημονικών φορέων. Η ίδια αυστηρή διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον. Τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» πρωτοεμφανίστηκαν το 1987 ως «European Better Environment Awards». Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό θεσμό εξαιρετικά σημαντικό για την υιοθέτηση και την υλοποίηση περιβαλλοντολογικών πολιτικών από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ως στόχο να τις παρακινήσει στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον τελούν υπό την αιγίδα των υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η τελετή απονομής των βραβείων έχει την ευγενική χορηγία των εταιρειών Δ.Ε.Η., WIND, EM GOLDEX, ΕΝVITEC A.E., ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, POLYECO Α.Ε., ARCHIRODON, ASE SYNERGY CONSULTING Α.Ε., INTRAKAT και ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε. Την επικοινωνία και την προβολή της τελετής απονομής των βραβείων προσφέρουν η ΝΕΡΙΤ με το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ και η εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, τα AD BUSINESS, CSR REVIEW, CSR WEEK και CSRnews.gr, το Reporter.gr, η ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ PRESS, το WATER & WASTE και η GLOBAL SUSTAIN.

Τα βραβεία δημιουργήθηκαν από την εικαστικό κ. Ειρήνη Παγώνη.

Οι εκτυπώσεις των εντύπων της εκδήλωσης είναι ευγενική προσφορά της PressiousArvanitidis.

Απάντηση