Αποθήκευση Ενέργειας στα Νησιά και Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας

Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένο Εργαλείο Σχεδιασμού για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου Πελάγους μέσω Εφαρμογής Βέλτιστων Υβριδικών Συστημάτων με Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (PHAROS), στα πλαίσια της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», αποδείχθηκε ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την ολοκληρωμένη χρήση ενέργειας και νερού στη νησιωτική Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά η επιστημονική ομάδα του ερευνητικού έργου PHAROS του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας”. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.
Αιτήσεις: έως 4 Δεκεμβρίου 2015
Ημερομηνία έναρξης: 7 Δεκεμβρίου 2015
Διάρκεια: 30 διδακτικές ώρες / Δύο εβδομάδες
Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, (5 διδακτικές ώρες).
Έναρξη διδασκαλίας: 17:15
Online Αιτήσεις στο: mbaenergy.gr/storagesem
Πληροφορίες: κα. Βαρδάκη Ουρανία
e-mail: rania@mech.teipir.gr
τηλ.: 210-5381020.
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00

Απάντηση