ΑΠΕ: 17 νέα MW μόνο στα αιολικά

H εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 5.190 Μεγαβάτ τον Ιούλιο (4737 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα και 453MW στα ΜΔΝ) έναντι 5.173 MW τον Ιούνιο, αυξημένη κατά 17 Μεγαβάτ. η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο σύνολο της χώρας.
Η νέα ισχύς εγκαταστάθηκε αποκλειστικά σε αιολικά πάρκα με την εγκατεστημένη αιολική ισχύ να αυξάνεται σε 2.084 Μεγαβάτ έναντι 2.067 MW τον Ιούνιο.
Στασιμότητα σημειώνεται στις λοιπές ΑΠΕ με τα φωτοβολταϊκά να διατηρούνται στα 2.228 MW, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες στα 375 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 224 MW, οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου στα 49 MW και η Συμπαραγωγή στα 230 MW.
—Με αρνητικό πρόσημο ο ειδικός λογαριασμός
Εντωμεταξύ, ελλειμματικός κατά 32,28 εκατ. Ευρώ θα κλείσει το 2015 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τις νέες προβλέψεις του λειτουργού της ελληνικής αγοράς.
Σύμφωνα με τις ανανεωμένες εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ, που περιλαμβάνονται στο Δελτίο ΑΠΕ Αυγούστου, το Ιούνιο το έλλειμμα στο λογαριασμό έφτασε τα 65,21 εκατ., τον Ιούλιο τα 67,20 εκατ. και τον Αύγουστο τα 86,57 εκατ. ευρώ.
Η αρνητική εικόνα του ειδικού λογαριασμού προβλέπεται να συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, φτάνοντας στα -98,38 εκατ. το Σεπτέμβριο, τα -109,08 τον Οκτώβριο, τα -79,80 το Νοέμβριο, για να κλείσει τον Δεκέμβριο στα -32,08 εκατ. ευρώ.
Για το 2016, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι το αρνητικό κλίμα θα αντιστραφεί και ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ θα εμφανίσει πλεόνασμα, τουλάχιστον για τους πρώτους τέσσερεις μήνες του έτους, ωστόσο από το Μάιο και μετά τα δεδομένα αλλάζουν.
Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2016 ο λογαριασμός θα παρουσιάσει έλλειμμα 7,37 εκατ. ευρώ, το οποίο βαθμιαία θα αυξηθεί, για να κλείσει το έτος στα -65,63 εκατ. ευρώ.
Το έλλειμμα θα παραμείνει και το 2017. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο το έλλειμμα θα ανέλθει στα 37,29 εκατ., τον Φεβρουάριο θα μειωθεί στα -3,89 εκατ., για να παρουσιάσει πλεόνασμα στον Μάρτιο ύψους 0,90 εκατ.
Παρόλα αυτά, η θετική πορεία ανακόπτεται και τον Απρίλιο του 2017 ο λογαριασμός θα συσσωρεύσει έλλειμμα ύψους 31,80 εκατ., το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά ως τον Ιούλιo.

Απάντηση