ΑΠΕ: διαβούλευση για τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία μετά το 2020

Ως τις 10 Φεβρουαρίου του 2016 θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που θα αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί από την ΕΕ από το 2020 και μετά.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα της ΕΕ, «στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει μια νέα δέσμη μέτρων για τις ΑΠΕ, που θα αφορά την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να υπάρξει μια νέα Οδηγία (REDII) για το διάστημα 2020-2030, καθώς και μια επικαιροποιημένη πολιτική για την αειφόρο ενέργεια της ΕΕ».
Η διαβούλευση θα καλύψει όλες τις πτυχές της REDII, ενώ για την επικαιροποίηση της πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΕΕ στον κλάδο της αειφόρου ενέργειας θα υπάρξει ξεχωριστή δημόσια διαβούλευση.
Οι κανονισμοί της ΕΕ για τις ΑΠΕ περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις ΑΠΕ, η οποία σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα πληρούν τους στόχους έως το 2020 και επομένως θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020.
Όπως αναφέρει η Κομισιόν, οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, εκτός εάν υπάρξει αίτημα εμπιστευτικότητας, ενώ μετά θα ακολουθήσει έγγραφο με τα βασικά συμπεράσματα της διαβούλευσης.
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2014, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα νέο στόχο ελάχιστης συμμετοχής 27% των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση, έως το 2030.

Απάντηση