ΑΠΕ: Αυξημένη η ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά τον Απρίλιο λόγω φωτοβολταϊκών

Στο 21% επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά έφτασαν τον Απρίλιο οι ΑΠΕ, σύμφωνα με χθεσινό δελτίο του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 19% τον Μάρτιο κυρίως λόγο χάρη στην αυξημένη παραγωγή των φωτοβολταϊκών.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο οι συμβατικές μορφές ενέργειας κάλυψαν το 79% των αναγκών, τα αιολικά το 15% και τα φωτοβολταϊκά το 6%. Αντίστοιχα, το Μάρτιο οι συμβατικές μορφές ενέργειας είχαν καλύψει το 81% των αναγκών, τα αιολικά το 15% και τα φωτοβολταϊκά το 4%.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στα νησιά παρέμεινε σταθερή –εν συγκρίσει με το Μάρτιο- στα 452,12 MW, εκ των οποίων τα 135,92 MW είναι φωτοβολταϊκά, τα 315,90 MW είναι αιολικά και τα 0,30 MW υδροηλεκτρικά.
Οι περισσότερες μονάδες ΑΠΕ βρίσκονται στην Κρήτη με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 272,95 Μεγαβάτ εκ των οποίων τα 194 Μεγαβάτ είναι αιολικά και τα 78 φωτοβολταϊκά.
Ακολουθεί η Ρόδος με 67,31 Μεγαβάτ εκ των οποίων τα 49 Μεγαβάτ είναι αιολικά και τα 18 φωτοβολταϊκά.
Αξιοσημείωτη αιολική ισχύς συγκεντρώνεται επίσης στην Κω-Κάλυμνο, τη Λέσβο και την Πάρο με 15,20MW, 13,95MW και 12,96MW αντίστοιχα.
Η παραγωγή ενέργειας έφτασε τις 78.542 Μεγαβατώρες με το 75% να παράγεται πρωτίστως στην Κρήτη και δευτερευόντως στη Ρόδο.

Απάντηση