Απελευθέρωση δεσμευμένης ισχύος στα νησιά

Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε παραχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ανανέωση παλαιών αιτήσεων.
Η προθεσμία παρήλθε, το ενδιαφέρον για ενεργοποίηση παλαιών αδειών ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και έτσι απελευθερώνεται «ηλεκτρικός χώρος» για τα φωτοβολταϊκά με net metering.
Όπως μεταδίδει το energypress, το χαμηλό ενδιαφέρον ήταν αναμενόμενο εξαιτίας των πολύ χαμηλών εγγυημένων τιμών που απολαμβάνουν πλέον τα φωτοβολταϊκά σε στέγες.
Η πλειονότητα των αιτήσεων που καταργούνται αφορούν στο δίκτυο της Κρήτης.
Πάντως ακόμη και σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί αιτήματα της περιόδου 2012-2013 τα οποία είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Έτσι, για να φτάσει η σειρά αξιολόγησης ενός νέου αιτήματος, θα πρέπει να περιμένει να εκδοθούν οι προσφορές σύνδεσης για το πλήθος των παλαιών αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών, να παρέλθει το δίμηνο που προβλέπουν οι διαδικασίες και έπειτα να ακυρωθούν.

Απάντηση