Απέκτησε άδεια εμπορικής λειτουργίας η μονάδα συμπαραγωγής της Αλουμίνιον

Μετά από καθυστέρηση πέντε ετών η μονάδα συμπαραγωγής της Αλουμίνιον απέκτησε και άδεια εμπορικής λειτουργίας, η οποία θα της επιτρέψει να αποζημιώνεται για την ηλεκτρική ενέργεια που εισφέρει στο Σύστημα.

Η άδεια δόθηκε μόλις πριν από ένα μήνα, όταν η μονάδα συμπαραγωγής της Αλουμίνιον, ισχύος 334 MW, είχε τεθεί σε λειτουργία από το 2008. Η καθυστέρηση για την έκδοσή της αποδίδεται στην μη ενσωμάτωση έως τώρα στο εθνικό δίκαιο της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τη συμπαραγωγή.

Απάντηση