Ανεπαρκείς οι ιδιωτικές επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών κτηρίων

Η ιδιωτική επένδυση στα ενεργειακά αποδοτικά κτήρια θα πρέπει να αυξηθεί στο πενταπλάσιο μέχρι το 2030, σύμφωνα με το Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΗΕ.

Με βάση έκθεση του EEFIG, χρειάζεται μια ιστορικού επιπέδου σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό. Παράλληλα, η έλλειψη χρηματοδότησης για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σημαίνει ότι η Ε.Ε. ρίσκαρε να χάσει τον στόχο του 2020. Μια από τις συστάσεις του EEFIG είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν λιγότερα κεφάλαια έναντι του ρίσκου στην περίπτωση των επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα, διότι

χαρακτηρίζονται ως ασφαλέστερες και είναι μακροπρόθεσμες. Από την πλευρά της, η Κομισιόν έχει στείλει το μήνυμα ότι είναι διατεθειμένη να εξετάσει τα θέματα αυτά στην οδηγία της για τις τράπεζες, προκειμένου να τονωθεί η χρηματοδότηση.

Το EEFIG θεωρεί επίσης, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας στους υπολογισμούς για τις υποθήκες, προκειμένου να επεκταθεί η αγορά των πράσινων υποθηκών. Να σημειωθεί ότι για την επίτευξη του στόχου του 2020 σε ότι αφορά τα κτίρια και την ενεργειακή αποδοτικότητα, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ετήσιες επενδύσεις 60-100 δις. ευρώ στην Ε.Ε. Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι πραγματοποιούνται μόνο οι μισές από αυτές.

Απάντηση