Ανεκμετάλλευτες οι δυνατότητες που δίνει η Ε.Ε. για μείωση ρεύματος στις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, στόχο για τον οποίο έχει δεσμευθεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης προς τους εκπροσώπους του κλάδου, φαίνεται ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες πηγές και τρόποι μείωσης των βιομηχανικών τιμολογίων ρεύματος.
Συγκεκριμένα, πέραν της διακοψιμότητας που δεν έχει ακόμα προχωρήσει (εκκρεμεί η σχετική υπουργική απόφαση που δεν έχει ακόμα υπογραφεί), παράγοντες του χώρου αναδεικνύουν δύο τουλάχιστον ακόμα δυνατότητες: Πρώτον, τον καθορισμό πλαφόν στο ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και, δεύτερον, την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για συγκεκριμένες κατηγορίες βιομηχανικών καταναλωτών.
Πλαφόν στο ΕΤΜΕΑΡ
Όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ, στις «κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και ενέργειας 2014 – 2020» που ανακοίνωσε το καλοκαίρι η Κομισιόν, υπάρχει η πρόβλεψη για εφαρμογή περιορισμών στις «πρόσθετες δαπάνες προς ΑΠΕ» που πληρώνουν κατ΄ανώτατο όριο όσες επιχειρήσεις θεωρούνται ενεργοβόρες, και ειδικότερα όσες θεωρούνται «εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας» (electro-intensity). Το όριο αυτό είναι το 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης. δηλαδή για την Ελλάδα. Εντάσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, δε, θεωρούνται όσες πληρώνουν σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 20% της προστιθέμενης αξίας τους.
Πρακτικά στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για «πρόσθετες δαπάνες προς ΑΠΕ» εννοούμε ΕΤΜΕΑΡ, συνεπώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις αυτού του τύπου, η εφαρμογή των «κατευθυντήριων γραμμών» θα σημάνει ότι θα μπεί ως πλαφόν στο καταβαλλόμενο ΕΤΜΕΑΡ το 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με γνώστες της αγοράς που μίλησαν με το energypress, η υιοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης θα ωφελήσει τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της Υψηλής Τάσης (μέταλλα, χαλυβουργίες, τσιμέντα κ.λπ.), αλλά και πολλές της Μέσης Τάσης, οι οποίες δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη σήμερα εθνική ρύθμιση (πλαφόν 1εκατ. ευρώ ανά θέση κατανάλωσης).
Από την άλλη, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν ωφελεί «οριζόντια» και αδιάκριτα όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά μόνον όσες είναι πραγματικά ενεργοβόρες, επιτρέποντας έτσι την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής.
Πρόκειται, δε, για ρύθμιση που προκρίνεται ευθέως από τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να αξιοποιήσει η χώρα μας τις «κατευθυντήριες γραμμές» θα πρέπει να στείλει στην Ε.Ε. πρόγραμμα σύγκλισης
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Όσον αφορά την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο ρεύμα, έχει ήδη ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το Μάϊο, η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία προβλεπόμενης κοινοτικής οδηγίας (την οποία έχει υιοθετήσει το σύνολο των υπόλοιπων κρατών – μελών) σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για «χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία». Πρακτικά, αυτό αφορά αλουμινοβιομηχανίες και χαλυβουργίες. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ο νόμος θα πρέπει (και εδώ) να υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση από τον κ. Λαφαζάνη, πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα.

Απάντηση