Αναπτυξιακά Έργα στη Λευκωσία

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου χαιρετίζει τις εξαγγελίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν τα 28 έργα ανάπτυξης στη Λευκωσία ύψους 173.9εκ ευρώ, τα οποία προορίζονται στο να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας και στην ώθηση αναπτυξιακής δυναμικής για την πρωτεύουσα και το τόπο.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τις πιο κάτω τοποθετήσεις του ζητά, όπως εξασφαλιστεί η υλοποίηση των προαναγγελθέντων έργων αλλά εστιάζει στην ανάγκη του να διασφαλιστεί η αρχιτεκτονική, χωρική και προγραμματική ποιότητα των έργων, ώστε το αποτέλεσμα σε ότι αφορά το ζητούμενο, την αναζωογόνηση δηλαδή της πρωτεύουσας, να είναι ουσιαστικό! Συγκεκριμένα, για τα 3 ακόλουθα έργα, στα οποία ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είχε και συγκεκριμένη εμπλοκή στην πορεία εξέλιξης τους, καταθέτει τις εξής απόψεις:
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Παρόλο που έχει εξαγγελθεί η προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το 2016, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απαιτεί και αναμένει η προκήρυξη του διαγωνισμού να είναι ανοικτή προς όλους τους Αρχιτέκτονες ως ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός δύο φάσεων, εφαρμόζοντας πλήρως τις εργασίες και αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής του 2007. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 2007 παραδόθηκε στον Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου και Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής η μελέτη των Συμβούλων μουσειολόγων “Metaphor”. Η μελέτη των Metaphor (184 σελίδων με φωτογραφικό υλικό) είναι μια άρτια, τεκμηριωμένη, σύγχρονη επιστημονική μελέτη, η οποία έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής. Το υλικό αυτό μαζί με το κτιριολογικό πρόγραμμα, είναι έτοιμα και η μόνη εκκρεμότητα είναι η ετοιμασία σύνταξης του προγράμματος για την προκήρυξη του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, την οποία ευθύνη ετοιμασίας του θα πρέπει να έχει Επιστημονική Ομάδα – Κριτική Επιτροπή. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει το κράτος να επαναλάβει τις προχειρότητες του 2011, όταν λανθασμένα προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που εμπεριείχε παράλογους όρους με αποτέλεσμα η διαδικασία να οδηγηθεί σε ακύρωση.
Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου
Έστω και την υστάτη, καλούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναθεωρήσει την απόφαση του για αποκατάσταση του κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου και μετατροπή του σε Μέγαρο Μουσικής (έργο ύψους 9εκ ευρω) με την μέθοδο Design and Build. Η αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου προσφέρει την δυνατότητα διεύρυνσης της μελέτης με τη συμπερίληψη των πολεοδομικών συνδέσεων του κτηρίου με τα σημαντικά σημεία αναφοράς της γύρω περιοχής ενεργοποιώντας έτσι, το ευρύτερο αστικό σύμπλεγμα (Δημοτικός κήπος, master plan Αρχιγραμματείας, ζώνη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου και τόξο δραστηριοτήτων των τειχών της παλιάς πόλης). Η σημασία αυτού του κτηριολογικά πολυσύνθετου δημόσιου έργου σε συνάρτηση με τη δυνατότητα διεύρυνσης της μελέτης αποκατάστασης του, όπως προτείνεται, επιβάλλει τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας για την επιλογή της καλύτερης μελέτης (αντί της διαδικασίας Design and Build). Έργα, όπως το συγκεκριμένο αποτελούν παραγωγή πολιτισμού σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο και οι μέθοδοι υλοποίησης τους θα πρέπει να διέπονται από πλήρως διάφανες διαδικασίες με πρώτιστο γνώμονα τη μέγιστη ποιότητα σχεδιασμού και κατασκευής για το ευρύτερο δημόσιον συμφέρον. Η ανακαίνιση και μετατροπή του Δημοτικού Θεάτρου είναι αρχιτεκτονική εργασία και ειδικά σε ένα κτήριο αυτής της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας η μέθοδος που έχει επιλεγεί δεν ενδείκνυται.
Ανάπλαση Χώρου Παλαιού ΓΣΠ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την απογοήτευση του γιατί δεν δόθηκε προτεραιότητα στην χρηματοδότηση ενός έργου ώριμου, ιδιαίτερης σημασίας για το κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και υπεροπτικής εμβέλειας, όπως είναι η ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ. Εξαγγέλθηκε αντί αυτού έργο τοπιοτέχνησης στο χώρο ύψους 500χιλ. ευρώ ποσό το οποίο, θεωρείται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ότι, θα αποτελέσει σπατάλη. Επισημαίνεται ότι, για τον χώρο του ΓΣΠ υπάρχει συμπληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη, αποτέλεσμα διάφανης και συμμετοχικής διαδικασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, την οποία το κράτος με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες έχει επιλέξει και βραβεύσει. Το ποσό αυτό που διαθέτει η κυβέρνηση θα πρέπει να επενδυθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της μελέτης, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες και να τροχοδρομηθεί η υλοποίηση του σχεδιασμένου έργου το συντομότερο. Ένα έργο σημαντικό για την συνοχή του αστικού χώρου του κέντρου της πόλης, δεδηλωμένης σημασίας στους σχεδιασμούς του Δήμου για αναζωογόνηση του Αστικού Εμπορικού Κέντρου, το οποίο με δημοψήφισμα απαίτησε ο δημότης, δεν πρέπει να οδηγηθεί στο περιθώριο.
Τέλος επισημαίνεται για ακόμη μία φορά η επιτακτική ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες σε ότι αφορά την προσπάθεια αναβάθμισης και σχεδιασμού των πόλεων μας, ενέργειες που θα πρέπει να βασίζονται στην διεπιστημονικότητα, τις ανοικτές συμμετοχικές διαδικασίες και πάνω από όλα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Πρόεδρος και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Απάντηση