Αναγνώριση της ΕΛΒΑΛ ως True Leader για το 2013

Η ΕΛΒΑΛ ανακηρύχτηκε μία από τις 53επιχειρήσεις «TrueLeaders», στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού της ICAP, που ταυτόχρονα ανταποκρίθηκαν σε τέσσερα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια, ήτοι Κερδοφορία, Αύξηση Προσωπικού, ICAPCredit Rating και Θέση στον Κλάδο. Είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά που η ΕΛΒΑΛ λαμβάνει αυτή τη διάκριση.

To 2014, ο επιτυχημένος πλέον θεσμός ανέδειξε 45 Εταιρείες και 8 Ομίλους που πληρούν, βάσει δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους για το 2013 2. Συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 200 Ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2012 στο 2013. 3. Οι Εταιρείες ή οι κύριες εταιρείες του Ομίλου έχουν υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας που κυμαίνεται από Α1 έως Β2) 4. Βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους (με βάση τον τζίρο) Το έτος που πέρασε, μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η ΕΛΒΑΛ, κατάφερε για μια ακόμη χρονιά να σημειώσει θετικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς και να πετύχει τους περισσότερους από τους στόχους που έθεσε την προηγούμενη περίοδο. Παρά τις αντιξοότητες της ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η Εταιρία αξιοποίησε ικανοποιητικά την παραγωγική της δυναμικότητα και διατήρησε τη λειτουργική της κερδοφορία στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για το 2013 ανήλθε σε 653,6 εκ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4,2 εκ. ευρώ. Αποδεικνύοντας τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της Εταιρίας, το 2013 το σύνολο των εξαγωγών της ΕΛΒΑΛ ανήλθε σε 465 εκ. ευρώ. Μαζί με την ΕΛΒΑΛ, βραβείο απονεμήθηκε και στη θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ.

Απάντηση