Ανάκληση πιστοποιητικών Ποιότητας QUALICOAT No 109 & 123

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΕΑ-ΑΜΚΕ στην συνεδρίαση του στις 09/07/2015 ανακάλεσε το πιστοποιητικό ποιότητας QUALICOAT No 109 από την εταιρεία ALCO και Νο 123 από την εταιρεία BMC.

Για τις εταιρείες που κατέχουν το σήμα QUALICOAT επισκεφθείτε την σύνδεση “ΕΕΑ ΑΜΚΕ/Πιστοποίηση QUALICOAT/Πιστοποιημένες από ΕΕΑ-ΑΜΚΕ εταιρείες”.

Απάντηση