Ανάκαμψη της αγοράς φωτοβολταϊκών το 2014

Ανάκαμψη της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη μέσα στο επόμενο τρίμηνο «βλέπει» η NPD Solarbuzz, μετά την ύφεση που καταγράφηκε στον κλάδο τους τελευταίους 18 μήνες.

Η ευρωπαϊκή ζήτηση φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί κατά τα τελευταία πέντε τρίμηνα, ωστόσο, το NPD Solarbuzz προβλέπει ότι θα σταθεροποιηθεί σε περίπου 2,5 GW ανά τρίμηνο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση, η ανάκαμψη αναμένεται να βασισθεί κυρίως στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Στις τέσσερις αυτές χώρες αναμένεται να εγκατασταθούν περίπου 8 GW μέσα στο 2014, ισχύς που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 75% της συνολικής ισχύος που θα εγκατασταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη τον επόμενο χρόνο.

«Μετά από διαδοχικές τριμηνιαίες μειώσεις της αγοράς από την αρχή του 2012, η ηλιακή ζήτηση φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη προβλέπεται να σταθεροποιηθεί μέσα στα επόμενα τρία τρίμηνα», σύμφωνα με την αναλυτή του NPD Solarbuzz, Susanne von Aichberger. «Η ύφεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας έχει πλέον φτάσει στο απόγειό της, με την τριμηνιαία μεταβλητότητα της ζήτησης του παρελθόντος, σύντομα να αντικαθίσταται από πιο σταθερή δυναμική τελικής αγοράς».

Το Solarbuzz εκτιμά ότι η ζήτηση φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη μειώθηκε διαδοχικά κατά 11% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, και κατά 43% από το τρίτο τρίμηνο του 2012. Η Γερμανία κάλυψε το 40% της ζήτησης κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή ζήτηση προβλέπεται να μειωθεί κατά 37%, από έτος σε έτος, σε 10,5 GW το 2013, σε σχεδόν το μισό των επιπέδων ανάπτυξης του 2011. Μειώσεις προβλέπονται για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία και άλλες χώρες, αλλά η εταιρεία σημειώνει αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία και την Αυστρία. Η εταιρεία αποδίδει τη μείωση της ζήτησης φωτοβολταϊκών, στη Γερμανία και την Ιταλία, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα από την εμπορική διαμάχη μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Το NPD Solarbuzz προβλέπει ότι η ζήτηση φωτοβολταϊκών από την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του 2014, θα καθοδηγείται από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της ζήτησης κατά τη διάρκεια του έτους.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι η μεγαλύτερη στην ήπειρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, καθώς υπάρχει βιασύνη για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων ώστε να καλυφθούν οι Υποχρεώσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RO) στο δεύτερο τρίμηνο του 2014. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει, μέχρι στιγμής, λιγότερο συναρπαστική αγορά από ότι αναμενόταν, με μόλις 195 MW εγκατεστημένης ισχύος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, έχοντας επηρεαστεί από τις συχνές αλλαγές πολιτικής στο πλαίσιο της σημερινής κυβέρνησης.

Ωστόσο, το NPD Solarbuzz αναφέρει ότι το οικιακό τμήμα της χώρας ανακάμπτει, με τους εγκαταστάτες να προσαρμόζονται στα προβλεπόμενα feed-in tariffs. Ωστόσο, η εταιρεία προβλέπει ότι η Γερμανία θα επιστρέψει στο ρόλο της ως η κορυφαία αγορά φωτοβολταϊκών, από το 2ο ως το 4ο τρίμηνο του 2014, με νέες οικιακές εγκαταστάσεις, εκμεταλλευόμενη την αυτο-κατανάλωση και την παροχή κινήτρων για την αποθήκευση ενέργειας.

Το NPD Solarbuzz προβλέπει, επίσης, ότι η φωτοβολταϊκή ζήτηση θα επιστρέψει στην Ιταλία, οδηγούμενη από το net metering, τα φορολογικά κίνητρα, έργα που ολοκληρώνονται στα πλαίσια συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) και την αυτο-κατανάλωση από τους εμπορικούς χρήστες. Τέλος, η εταιρεία προβλέπει ότι η γαλλική αγορά θα επωφεληθεί από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που προγραμματίζεται να οδηγήσουν την αγορά μέχρι το 1 GW, συμπεριλαμβανομένων νέων γύρων διαγωνισμού για νέα έργα. Η εταιρεία αναμένει η Ευρώπη να αντιπροσωπεύσει μόλις το 25-30% της παγκόσμιας αγοράς, από το 2014 και μετά, πολύ λιγότερο από το 70-80% που αντιπροσώπευε μεταξύ 2006 και 2011.

Απάντηση