Ανάκαμψη για τις θυγατρικές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Μείωση ζημιών και επιστροφή σε κέρδη είχαν οι θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο στο εννεάμηνο 2015 εκμεταλλευόμενες τη συγκυρία με τις τιμές των μετάλλων.
ΧΑΛΚΟΡ
Σημαντική ήταν η βελτίωση της ενοποιημένης κερδοφορίας της «Χαλκόρ» και των θυγατρικών της στο εννεάμηνο. Τα αποτελέσματα μετά από τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014.
Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
ΕΛΒΑΛ
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου 2014. Στο εννεάμηνο του 2015 ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 271 χιλ. τόνους, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 964 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 22%, τα μεικτά κέρδη στα 95,6 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 59% στα 88,2 εκατ. ευρώ.
ΣΙΔΜΑ
Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσίασαν ζημίες ύψους 4,7 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 25%, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν κέρδη 1.242 χιλ. ευρώ από 466 χιλ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 167%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης κατά 15% ή 1,6 εκατ. ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση