Αλουμίνιο: Μεγάλη πτώση της εγχώριας ζήτησης το 2014

Η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά ξεκίνησε το 2009 και εντάθηκε από την κατάρρευση της οικοδομής. Aπό το 2011 και μετά, οι εξαγωγές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, έως και διπλάσιες των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.
Οι εξαγωγές έσωσαν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου το 2014 (κυρίως οικοδομικά προφίλ), καθώς η καθίζηση στην οικοδομή, περιόρισε σημαντικά τις πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, οι συνολικές πωλήσεις την προηγούμενη χρονιά ανήλθαν σε περίπου 75.000 τόνους. Από την ποσότητα αυτή οι 50.000 τόνοι αντιστοιχούν στις εξαγωγές και οι 25.000 τόνοι διοχετεύθηκαν στην εσωτερική αγορά.
Το 2013 οι επιδόσεις του κλάδου διέλασης αλουμινίου ήταν περίπου 58.000 τόνοι στις εξαγωγές και 30.000 τόνοι στην εσωτερική αγορά.
Η εικόνα διάθεσης της εγχώριας παραγωγής ήταν εντελώς διαφορετική τα χρόνια προ της κρίσης, καθώς η εγχώρια αγορά απορροφούσε το 50-60% της συνολικής παραγωγής, η οποία ήταν υπερδιπλάσια από αυτήν του 2014.
Η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά ξεκίνησε το 2009 ενώ από το 2011 και μετά, οι εξαγωγές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, έως και διπλάσιες των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.
Αρκεί να σημειωθεί ότι από το 2004 μέχρι το 2007 η εσωτερική αγορά απορροφούσε σταθερά κάτι λιγότερο από 100.000 τόνους, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν ποσότητες περίπου 60.000 τόνων.
Τις χρονιές μετά την έναρξη της κρίσης, οι εξαγωγές διατηρήθηκαν στα επίπεδα των 50.000 τόνων, ενώ οι πωλήσεις εσωτερικού, ακολουθώντας την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας συρρικνώνονται συνεχώς.
Με την ευκαιρία οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια μεταποίηση αλουμινίου, είναι οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές κουφωμάτων χαμηλής ποιότητας και χωρίς πιστοποιητικά από γειτονικές χώρες.
Μάλιστα δε όπως καταγγέλλουν, σε παρά πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα αυτά (προέλευσης ακόμη και Τουρκίας) χρησιμοποιούνται σε επιδοτούμενες από κοινοτικά προγράμματα δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση