Αθανάσιος Λυκόπουλος: Άνοιγμα μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών & έναρξη διαλόγου

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη, το τμήμα ανατολικής Στερεάς του ΤΕΕ δια του προέδρου του, ζητά το ‘άνοιγμα του μητρώου των ενεργειακών επιθεωρητών και στη συνέχεια την έναρξη διαλόγου.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
“κε Υπουργέ,
Σε συνέχεια των παλαιότερων επιστολών µας προς το Υπουργείο στις 6/5/2014 και 4/6/2015, σχετικά µε τα θέµατα των ενεργειακών επιθεωρητών, έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής :
Μετά το κλείσιµο, από το τέλος Ιουνίου, του µητρώου των ενεργειακών επιθεωρητών, δεν υπάρχει εν ενεργεία ενεργειακός επιθεωρητής που να εργάζεται στους Νοµούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, µε αποτέλεσµα τη µη εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
Όσον αφορά τη διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών, η θέση του Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς εξακολουθεί να είναι η αντίθεση µε αυτές, καθώς συνιστούν υποβάθµιση των σπουδών µας και απαξίωση των κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών, πολύ περισσότερο µετά την τετραετή λειτουργία του συστήµατος και την παραγωγή χιλιάδων ενεργειακών πιστοποιητικών που είναι σε ισχύ. Επί του θέµατος, ο διάλογος µε τους φορείς των µηχανικών είναι σωστό να γίνει µε ανοιχτό το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Ζητούµε λοιπόν να µεριµνήσετε άµεσα για το άνοιγµα του µητρώου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, τόσο της πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών, όσο και της συνολικής παραγωγής έργων εξοικονόµησης ενέργειας του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα .
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λυκόπουλος”

Απάντηση