Αδιάθετα δάνεια & χρηματοδοτήσεις ύψους 914 εκατ. ευρώ

Απροθυμία για την ανάληψη ρίσκου δείχνουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γυρίζοντας την πλάτη σε χαμηλότοκα δάνεια που δίνονται μέσω των τραπεζών και των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί κυρίως στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Αποτέλεσμα αυτής της απροθυμίας είναι, μεγάλο μέρος των χρημάτων που έχουν δεσμευθεί να παραμένουν αδιάθετα. Πρόκειται για 914 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 1,6 δισ. ευρώ, που έχουν δεσμευθεί σε Ταμεία όπως το Jeremie, το ΤΕΠΙΧ, το Εξοικονομώ, το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜμΕ και το Jessica. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το τέλος του 2014 είχαν εκταμιευθεί 673,1 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας το ποσοστό απορρόφησης μόλις στο 42,4%.
Η απροθυμία που επιδεικνύουν αρκετές επιχειρήσεις για την εκταμίευση των χρημάτων, ακόμη και αν το δάνειο έχει εγκριθεί από την τράπεζα, έχει κορυφωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις το ποσό που τελικώς θα απορροφηθεί, δεν θα ξεπεράσει στην καλύτερη περίπτωση τα 800 εκατ. ευρώ. Αυτό παρά την ευελιξία που έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει εκταμιεύσεις έως και τα τέλη του 2016, όταν η αρχική προθεσμία προέβλεπε ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να είχαν απορροφηθεί έως τα τέλη του 2015, που είναι και ουσιαστικά η χρονιά που λήγει η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί ότι τυπικά η προγραμματική περίοδος έχει λήξει από το 2013, καθώς το 2014 είναι η χρονιά έναρξης του νέου ΕΣΠΑ και η πρόσθετη παράταση των δύο ετών είναι ένας κανόνας που συνοδεύει όλα τα προγράμματα. Ειδικά για την περίπτωση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η επιτροπή έχει κάνει δεκτό να παρατείνει τη δυνατότητα εκταμιεύσεων έως τα τέλη του 2016 ή ακόμα και έως το πρώτο τρίμηνο του 2017, επιτρέποντας μια πρόσθετη ευελιξία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τη χαμηλότερη απορρόφηση παρουσιάζει το Ταμείο Jessica, για το οποίο έχουν δεσμευθεί 258 εκατ. και έχουν απορροφηθεί μόλις 9,27 εκατ. Το Ταμείο αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και παρά το γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, μόλις τώρα αρχίζει να εμφανίζει ώριμα έργα προς ένταξη. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η κατανομή των χρημάτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πολλές από τις οποίες δεν έχουν εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Σημαντικά προβλήματα εμφανίζει ακόμη και το πιο δημοφιλές πρόγραμμα, το Εξοικονομώ, καθώς οι δικαιούχοι, δηλαδή νοικοκυριά, έχουν αξιοποιήσει το σκέλος του προγράμματος που προέβλεπε επιδότηση κεφαλαίου, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο το σκέλος του προγράμματος που καλύπτει δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω χαμηλότοκου δανεισμού.
Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζουν και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνονται μέσω ΤΕΠΙΧ και τα οποία παρά το χαμηλό επιτόκιο, προσκρούουν κυρίως στην απροθυμία πολλών επιχειρήσεων να αναλάβουν ρίσκο και να προχωρήσουν στην εκταμίευση του ποσού. Το υπουργείο Οικονομίας αναζητά τρόπους, προκειμένου τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε άλλα προγράμματα, καλύπτοντας ανάγκες όπως η υπερδέσμευση, ώστε να μη χαθούν τα χρήματα.
Παράταση προθεσμίας
Την παράταση έως το τέλος του 2015 της προθεσμίας για τη χορήγηση των πόρων του Ταμείου Αστικής Ανάπλασης Ανάπτυξης, που λειτουργεί υπό την Εθνική Τράπεζα για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica, ανακοίνωσε η τράπεζα.
Το Jessica αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το Ταμείο αφορά επιστρεπτέα χρηματοδότηση, δηλαδή δάνειο με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Απάντηση