Έρχονται πληρωμές για τα Αγροτικά Φωτοβολταϊκά

Tο πρόγραμμα πληρωμών μέχρι τον Ιούνιο, αλλά και τις επαφές που είχε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών τις προηγούμενες ημέρες με διάφορους φορείς ανακοίνωσε η διοίκηση του Συνδέσμου.

Έτσι μετά από διαβουλεύσεις με παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των πληρωμών στα φωτοβολταϊκά, ο Σύνδεσμος είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα -κατά προσέγγιση- χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών στα φωτοβολταϊκά: Την Πέμπτη 19 του μήνα (βιβλιάρια παραγωγών), εξοφλούνται τιμολόγια Οκτωβρίου, μέχρι του ποσού περίπου των 14.600 ευρώ. Στις 10 Απριλίου 2015 αναμένεται να γίνει η εξόφληση της παραγωγής Νοεμβρίου, στις 7 Μαΐου αναμένεται να γίνει η εξόφληση της παραγωγής Δεκεμβρίου και στις 28 του ίδιου μήνα θα γίνει η εξόφληση της παραγωγής Ιανουαρίου 2015.

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ

Σχετικά με τις επαφές με διάφορους φορείς στις 11 Μαρτίου, έγινε συνάντηση με την Τράπεζα Πειραιώς, όπου κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση των όρων των υφιστάμενων δανείων των μελών καθώς και ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία του Συνδέσμου με την τράπεζα, με προοπτική τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διευθύντρια Ασφάλισης του ΟΑΕΕ κ. Τσόγκα, όπου ο Σύνδεσμος επιχειρηματολόγησε με βάση μια σειρά Νόμων (4254/7-4-2014, 4316/24-12-2014 και άλλους) και ζητήθηκε η απεμπλοκή του ΟΑΕΕ στον τομέα των αγροτικών φωτοβολταϊκών, αφού πρόκειται για αγροτική δραστηριότητα. Εξάλλου, με το Ν. 3851/2010 οι αγρότες με φ/β εντάσσονται στην 7η κατηγορία του Ο.Γ.Α. Αναμένουμε τις εξελίξεις από το εν λόγω ασφαλιστικό ίδρυμα.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με το Ν. 2081/1923 άρ. 3, μέλη των Επιμελητηρίων είναι όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά θεωρούνται αγροτική δραστηριότητα και παράγουν αγροτικό εισόδημα. Κατόπιν επαφών με πολλά Επιμελητήρια της χώρας, δεν αμφισβητήθηκε η ορθότητα των παραπάνω και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο θα γίνει η απεμπλοκή των μελών στο επόμενο διάστημα.

ΔΕΔΔΗΕ – NET METERING

Σε συνάντηση με τον διευθυντή Χρηστών Δικτύου κ. Νικόλαο Μόσχο, κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν τα απαιτούμενα από τον ΔΕΔΔΗΕ δικαιολογητικά-έγγραφα για ένταξη των αγροτοκτηνοτρόφων στο Net Metering με γνώμονα την αποφυγή της άσκοπης γραφειοκρατίας και κωλυσιεργίας της υλοποίησης της επένδυσης.

ΛΑΓΗΕ

Διεκπεραιώθηκαν υποθέσεις “καθημερινότητας” των μελών μας και διαμηνύθηκε εγγράφως στη διεύθυνση του Λειτουργού ότι επιβάλλεται να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΑΔΜΗΕ.

Απάντηση