Έρχεται το νέο μοντέλο για τις ΑΠΕ

καθαρή ενέργεια

Στα τέλη Ιανουαρίου θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση η τελική πρόταση της Επιτροπής που συνέστησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υιοθέτηση του νέου μοντέλου στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Μοντέλου το οποίο πρέπει να είναι εναρμονισμένο, στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας, με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις, να κινείται στη λογική της πρακτικής που έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες – κράτη της Ε.Ε. και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ.

Το νέο σχήμα
Από το σύστημα feed in tariffs (σταθερές τιμές αποζημίωσης, ανάλογα με την τεχνολογία), που ίσχυε ως τώρα, οδηγούμαστε στο σύστημα feed in premium (εγγυημένη διαφορική τιμή αποζημίωσης), που προβλέπει αμοιβή για τις ΑΠΕ, η οποία θα προκύπτει μέσα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την πώληση της παραγωγής ΑΠΕ απευθείας στην αγορά, με βάση την Οριακή Τιμή του Συστήματος, συν ένα επιπλέον premium (ένα είδος κρατικής ενίσχυσης), το οποίο θα οριστεί διοικητικά. Το άθροισμα των δύο ενδεχομένως να καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης που λαμβάνουν σήμερα οι ΑΠΕ, αλλά μπορεί και να είναι χαμηλότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες του liberal.gr, το νέο σχήμα υποστήριξης για τις ΑΠΕ θα προβλέπει τα εξής:

Στο σύστημα feed in premium θα ενταχθούν όλες οι ΑΠΕ. Ειδικότερα, θα συμπεριληφθούν οι παραγωγοί που θα συνάψουν σύμβαση πώλησης από 1/1/2016, για παραγωγή πάνω από 500 KW για όλες τις τεχνολογίες, εκτός από τα αιολικά, που θα είναι 3 MW και πλέον. Για τις ΑΠΕ με παραγωγή κάτω από την προαναφερόμενη ισχύ θα ισχύει το παλιό σύστημα, του feed in tariffs. Εντός του έτους και ενδεχομένως από την Άνοιξη, θα οργανωθούν πιλοτικοί διαγωνισμοί. Πιθανόν να ξεκινήσουν με την πώληση παραγωγής 20-30 MW, αν και πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι η ποσότητα αυτή να είναι αυξημένη. Οι διαγωνισμοί θα αφορούν σε πρώτη φάση τα φωτοβολταϊκά. Θα δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς παραγωγούς να προσέρχονται σε σχήματα σύμπραξης στους διαγωνισμούς, με έναν εκπρόσωπο (aggregator), ώστε να περιορισθεί ο βαθμός αποκλεισμού τους από παραγωγούς με μεγάλη παραγωγή.

Η Επιτροπή του ΥΠΕΝ συστάθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στόχος του ΥΠΕΝ να ξεκινήσει τον Μάρτιο
Πριν από τη δημόσια διαβούλευση του κειμένου που θα διαμορφωθεί, θα σταλεί στην Κομισιόν ένα αρχικό σημείωμα, ώστε να διασφαλισθεί μια καταρχήν συμφωνία. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα σταλεί και το επίσημο notification, για να ακολουθήσει η νομοθέτηση του νέου μηχανισμού στήριξης για τις ΑΠΕ. Φιλοδοξία του ΥΠΕΝ είναι όλες αυτές οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε το νέο μοντέλο για τις ΑΠΕ να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το Μάρτιο.

Απάντηση