Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο Έδεσσας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Έδεσσας, με συνολικό προϋπολογισμό 430.919 €, που είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».
Συγκεκριμένα, τις ημέρες αυτές αντικαταστάθηκαν τα παλιά κουφώματα του Δημαρχείου με σύγχρονα θερμομονωτικά κουφώματα που θα επιτρέψουν στο Δήμο να εξοικονομήσει ενέργεια και κατ’ επέκταση χρήματα που δαπανώνται για τη θέρμανση του κτηρίου.
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η συμβολή στον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων, όπως έχει δεσμευτεί ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Πρόκειται για ένα ακόμη έργο εξοικονόμησης ενέργειας, που – σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υλοποιούμενες δράσεις με τον ίδιο στόχο – κατατάσσει το Δήμο Έδεσσας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που εργάζονται συνειδητά, συστηματικά και αποτελεσματικά για την περιβαλλοντική προστασία.

Απάντηση