Τεχνικά Άρθρα

Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Ενεργειακή Σήμανση Κουφωμάτων

Η μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής είναι ένα σύνολο συστηµατικών διεργασιών µε σκοπό την συλλογή και εξέταση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ενεργειακών ισοζυγίων και ισοζυγίων μάζας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που...