Προϊόντα

Προϊόντα Εταιρειών Αλουμινίου

Συνοδιάς: Araseal 225MS & Arafix Crystal 225MS – Για ισχυρότερη στεγανοποίηση και συγκόλληση

Tα νέα υβριδικά πολυμερή ARASEAL 225MS & ARAFIX CRYSTAL 225MS για ισχυρότερη στεγανοποίηση και συγκόλληση μεταξύ τοιχοποιίας και κουφωμάτων σε πορώδης και μη πορώδης επιφάνειες, με ελαστικότητα 25%.