Έργα

Έργα εταιρειών (Ελλάδα, Εξωτερικό)

Η Γερμανία θα χάσει το στόχο του 2020 στις ΑΠΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση

Ο γερμανικός σύνδεσμος «Bundesverband Erneuerbare Energie» δημοσίευσε έκθεση που δείχνει ότι η Γερμανία θα είναι ένα από τα πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. που δεν θα πετύχουν το στόχο τους στις ΑΠΕ ως το 2020.