Έργα

Έργα εταιρειών (Ελλάδα, Εξωτερικό)

Το Futur Palais de Justice Paris του Renzo Piano με τα χρώματα Interpon D2525 της AkzoNobel!

Το έργο για το νέο συγκρότημα Δικαστηρίων του Παρισιού, το μεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη, πραγματοποιείται με σύμπραξη δημόσιου & ιδιωτικού τομέα και θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία περιοχή τις υποδομές δικαστηρίων...