Αρχιτεκτονική

Ειδήσεις Αρχιτεκτονικής – Νέα Αρχιτεκτονικής

Απονομή του βραβείου EUmiesaward

Η αρχιτεκτονική είναι μια αργή διαδικασία που προσαρμόζεται στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές.