2017 Αλουμίνιο Ειδήσεις

Analko: Απέκτησε πιστοποίηση για τη σειρά D3000 της AkzoNobel

Analko πιστοποίηση D3000 AkzoNobel
Print Friendly, PDF & Email

Η ΑΝΑΛΚΟ τηρώντας τις προβλεπόμενες συνθήκες εφαρμογής, και έχοντας ήδη την πιστοποίηση της σειράς INTERPON D1000/D2000, απέκτησε επίσης την πιστοποίηση εγκεκριμένου εφαρμοστή της σειράς INTERPON D3000 της ΑΚΖΟΝΟΒΕL.

Επίσης η εταιρία μας ως υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας του διεθνούς οίκου QUALITA, ενώ εφαρμόζει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι και τη διάθεση προϊόντων στην αγορά.

Είναι πιστοποιημένη και για τις δύο κατεργασίες κατά QUALANOD – QUALICOAT καθώς επίσης και κατά QUALIDECO.

Απάντηση